Croke Park | Tabhair Cuairt Orainn

Tabhair Cuairt Orainn

Ár gCuspóir :

Is sa Mhúsaem i bPáirc an Chrócaigh atá caomhú déanta ar chartlann náisiúnta  agus ar  dhéantúsáin Chumann Lúthchleas Gael agus tá siad siúd atá ina bhun tiomnaithe ar eolas a chrabhscoileadh faoin bhfiúntas, faoin gcultúr agus faoin stair a bhaineann leis na Cluichí Gaelacha.

Bainfear an sprioc sin amach trí chaomhnú a dhéanamh ar ár n-oidhreacht, trí sin a léiriú don phobal i dtaispeáintais éagsúla agus trí onóir a thabhairt dóibh siúd ba mhó a shaothraigh ar son ár gcluichí náisiúnta.

Tá cluichí náisiúnta na hÉireann, an Pheil Ghaelach agus an Iománaíocht, faoi ghradam sa Mhúsaem maraon le eolas ar an mbaint lárnach a bhí ag Cumann Lúthchleas Gael le saol spóirt agus cultúrtha na hÉireann ó am a bhunaithe in 1884. I gceannáras na heagraíochta, faoi bhun Ardáin an Chíosógaigh i bPáirc an Chrócaigh, atá an Músaem agus bíonn sé ar oscailt go laethúil ó cheann ceann na bliana.

I 1998 a hosclaíodh an Músaem agus ó shin tá sé ar cheann de na háiteacha i mBaile Áth Cliath is mó a mbíonn tóir ag cuairteoirí air – tugann an suíomh gréasáin cáiliúil TripAdvisor le fios go rialta go bhfuil sé ar cheann de na 5 áit sa chathair is mór a bhfuil tarraingt daoine air.

Déanadh an chéad athchóiriú ar an Músaem i 2010, rud a d’fág gur cuireadh café, spás taispeántais shealadach, fístéipeanna nua de chluichí, cluichí idirghníomhacha agus taispeántas breá trófaithe leis an áit.

Cuireadh barr smaise ar an gcuid sin den athchóiriú faoi Bhealtaine 2013, agus anois tá gailearaithe taispeántais nua agus Taispeántas na Laoch ann, maraon le níos mó deiseanna a bheith curtha ar fáil d’óg agus aosta cluichí idirghníómhacha a imirt.

Níl macasamhail Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh le fáil in aon áit eile ar dhroim na cruinne ! Sna gailearaithe, gheofaidh an cuairteoir léargas beoga ar stair agus ar fhorbairt na gCluichí Gaelacha ó thús aimsire. Tá eolas ann faoin gcaoi ar bunaíodh an Cumann Lúthchleas Gael, ar an gcaoi a dtáinig fás agus forbairt air sa bhaile agus i gcéin agus faoin dlúthcheangal atá agus a bhí idir é agus stair agus cultúr na hÉireann. Tá bailiú mór faoi chaolach an Mhúsaem – camáin, feistis-imeartha, trófaithe, boinn, cláracha, foilseacháin agus bratacha.

Bíonn deis ag  cuairteoirí tástáil a dhéanamh ar a gcuid scileanna peile agus iománaíochta féin leis na cluichí idirghníomhacha – féach cé chomh lúfar agus atá tú, cén cumas atá ionat ag pasáil na liathróide, do chumas mar bháireoir nó ag gabháil san aer !

Caith Súil ar ár nGailearaithe Grianghraf !

Opening Hours
Monday - Saturday 09:30 - 17:00
Sunday/Bank Holiday 10:30 - 17:00